Hi-s.net

【免費新聞App】Hi-s.net-APP點子

hi-s.net es un projecte personal per difondre la cultura i les noves tecnologies en el idioma en el que parlo que es el català veient que no hi ha gaire informació en el meu idioma natiu, me proposat fer una web divertida i posant tot alló que trobi a la xarxa sobre el tema en el temps que disposi.

El creador de aquesta web, i aplicació i el seu manteniment es Joan Puigbert Carreras , aficionat a la informació relacionada a la informàtica i la tecnologia , on es ben rebut tothom qui vulgui col·laborar deixeu un missatge algun post i em posare amb contacte amb vosaltres..

【免費新聞App】Hi-s.net-APP點子

【免費新聞App】Hi-s.net-APP點子

【免費新聞App】Hi-s.net-APP點子

免費玩Hi-s.net APP玩免費

免費玩Hi-s.net App

Hi-s.net APP LOGO

Hi-s.net LOGO-APP點子

Hi-s.net APP QRCode

Hi-s.net QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11