Hitta Trucken

【免費生活App】Hitta Trucken-APP點子

Hitta Trucken hjälper dig att se var Stockholms Food Trucks befinner sig - idag, någon annan dag eller till och med just precis nu. I realtid.

【免費生活App】Hitta Trucken-APP點子

Förutom en lättläst karta med tydliga ikoner som visar var truckarna är eller ska vara kan du också se ett samlat flöde från deras Facebook- och Twitterkonton så att ingen förändring i planerna går dig förbi. Du kan också på ett enkelt sätt se var din favoritlastbil befinner sig nästa gång de stannar för servering.

【免費生活App】Hitta Trucken-APP點子

免費玩Hitta Trucken APP玩免費

免費玩Hitta Trucken App

Hitta Trucken APP LOGO

Hitta Trucken LOGO-APP點子

Hitta Trucken APP QRCode

Hitta Trucken QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14