Hoa Hoc Pho Thong

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

Hóa Học Phổ Thông được xây dựng nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên yêu thích môn hóa học tập được tốt hơn, tra cứu thông tin dễ dàng hơn mọi lúc mọi nơi mà không cần kết nối internet. Ứng dụng đã chọn lọc ra hơn 500 câu hỏi ôn thi đại học dành riêng cho các sĩ tử sắp vượt vũ môn và các bạn học sinh muốn ôn tập hai mảng kiến thức chính là Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- Tra cứu thông tin các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Medeleev.

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- Tìm kiếm thông tin các nguyên tố qua tên, loại nguyên tố...

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- Làm bài kiểm tra với Hóa hữu cơ

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- Làm bài kiểm tra với Hóa vô cơ

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- Làm bài kiểm tra tổng hợp

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

Trong thời gian sắp tới, ứng dụng sẽ tuyển tập những đề thi thử và các đề thi hóa trắc nghiệm từ các năm trước giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn thi. Chúc các bạn sẽ học tốt môn hóa hơn với ứng dụng này.

【免費書籍App】Hoa Hoc Pho Thong-APP點子

- - - - - -

keywords: hóa học, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, ôn thi đại học...

免費玩Hoa Hoc Pho Thong APP玩免費

免費玩Hoa Hoc Pho Thong App

Hoa Hoc Pho Thong APP LOGO

Hoa Hoc Pho Thong LOGO-APP點子

Hoa Hoc Pho Thong APP QRCode

Hoa Hoc Pho Thong QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23