Hobbelink

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

Deze app is ontwikkeld om de patiënten van Tandartsenpraktijk Hobbelink nog beter van dienst te zijn. De app bestaat uit twee onderdelen: tandheelkunde en implantologie. Bij Tandheelkunde vindt u de belangrijkste tarieven en kunt u tevens geheel automatisch een afspraak maken voor de halfjaarlijkse controle. Bij Implantologie krijgt u uitleg over implantaten en kunt u eveneens eem verzoek indienen voor een afspraak. Verder bevat de app onder meer de volgende informatie:- Contactgegevens- Routebeschrijving- Telefonische bereikbaarheid- Wat te doen bij spoedgevallen

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

【免費醫療App】Hobbelink-APP點子

免費玩Hobbelink APP玩免費

免費玩Hobbelink App

Hobbelink APP LOGO

Hobbelink LOGO-APP點子

Hobbelink APP QRCode

Hobbelink QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2013-03-022015-06-04