Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

Ngữ pháp tiếng Anh là phần mềm học ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao thuộc series các phần mềm học tiếng anh của Chợ Phần Mềm.

Các chức năng chính:

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

- Tải dữ liệu về học offline.

- Tìm kiếm bài học theo tên, danh mục.

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

- Tùy chỉnh màu chữ, màu nền, kích thước chữ để tiện cho việc đọc theo sở thích của bạn.

- Tra từ với từ điển tích hợp. Bạn chỉ cần chọn vào từ cần tra.

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

- Học từ mới, thêm, xóa, sửa từ mới.

- Hiển thị từ mới lên màn hình.

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

- Thảo luận với người cùng học.

- Gửi tin nhắn cho người cùng học, có thể gửi kèm âm thanh.

【免費教育App】Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach-APP點子

- Hiển thị các thành ngữ thông dụng.

Chương trình có hiển thị quảng cáo, chúng tôi đang phát triển chức năng nộp thẻ để các bạn có thể nộp thẻ để xóa quảng cáo. Mong các bạn thông cảm.

免費玩Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach APP玩免費

免費玩Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach App

Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach APP LOGO

Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach LOGO-APP點子

Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach APP QRCode

Hoc Ngu Phap Tieng Anh - Sach QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.2
App下載
免費
2014-01-072015-03-23