Hoc Tieng Anh Hang Ngay

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

Tiếng Anh đang là ngôn ngữ phố biến trên thế giới và Việt Nam, do đó để giúp bạn học tiếng Anh hàng ngày hiệu quả, chúng tôi đã phát triển phần mềm với các chức như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục.

- Lưu lịch sử các bài đã học.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Lưu các bài bạn ưu thích.

- Tải âm thanh, video (nếu có) để nghe Offline.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Nghe âm thanh của bài, có thể nghe từng đoạn với công cụ âm thanh.

- Hẹn giờ để tắt bài nghe.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Hiển thị dịch từng câu với nội dung gốc

- Dịch từng câu khi chọn câu đó.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật

- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển của chúng tôi.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch

- Hiển thị các thành ngữ thông dụng ở dưới màn hình chính.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Hang Ngay-APP點子

- Khi máy của chúng ta gần hết dung lượng bộ nhớ trong, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta sử dụng Online nhằm giải phóng bộ.

- Thảo luận với người dùng khác.

- Mua ứng dụng để xóa quảng cáo.

Những người làm ứng dụng muốn có một lời với tất cả các bạn học ngoại ngữ. "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Từ khóa: tieng anh, hoc tieng anh, học tiếng anh hang ngay, tieng anh hang ngay, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, tieng anh giao tiep

免費玩Hoc Tieng Anh Hang Ngay APP玩免費

免費玩Hoc Tieng Anh Hang Ngay App

Hoc Tieng Anh Hang Ngay APP LOGO

Hoc Tieng Anh Hang Ngay LOGO-APP點子

Hoc Tieng Anh Hang Ngay APP QRCode

Hoc Tieng Anh Hang Ngay QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.3
App下載
免費
2014-01-112015-03-23