Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

Chương trình học tiếng anh miễn phí, với rất nhiều chức năng bổ ích.

Chức năng:

- Tìm kiếm bài theo tên và thể loại.

- Tải âm thanh và video về nghe offline.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

- Lưu lịch sử, ưu thích.

- Dịch nhanh với Từ Điển Anh Việt.

- Hẹn thời gian tắt nghê âm thanh.

- Nghe từn đoạn với công cụ nghe.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

- Thảo luận với người cùng học (đang phát triển thêm).

Thể loại:

- Tiếng anh hàng ngày. (âm thanh+video)

- Tiếng anh giao tiếp (âm thanh+video).

- 3000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng (có âm thanh).

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

- Động từ bất quy tắc (có âm thanh).

- Tiếng anh VOA (có âm thanh).

- Tiếng Anh Thương Mại (âm thanh+video).

- Tiếng Anh Spotlight (có âm thanh).

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

- Cấu trúc tiếng anh.

- Danh ngôn và thành ngữ.

- Luyện thị IELTS (âm thanh+video).

- Truyện cười tiếng anh.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

- Và chúng tôi đang cập nhật ....

Từ khóa: học tiếng anh, hoc tieng anh, tieng anh cho nguoi viet, tieng anh mien phi, tieng anh thuong mai, tieng anh giao tiep. tiếng anh giao tiếp, tiếng anh thương mại, tiếng anh hàng ngày, cấu trúc tiếng anh.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu)-APP點子

免費玩Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) APP玩免費

免費玩Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) App

Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) APP LOGO

Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) LOGO-APP點子

Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) APP QRCode

Hoc Tieng Anh Mien Phi (Gulu) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.3
App下載
免費
2014-01-112015-01-14