Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

Thường khi học Tiếng Anh thì luôn tạo ra cho ta sự nhàm chán dẫn tới việc học tiếng anh sẽ không hiệu quả. Học là một cách học rất thú vị và hiệu quả. Do đó, chúng tôi phát triển ứng dụng giúp các bạn vừa nghe nhạc vừa học tiếng Anh.

Các chức năng chính như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Lưu lịch sử các bài đã học.

- Lưu các bài bạn ưu thích.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Tải âm thanh, video (nếu có) để nghe Offline.

- Nghe âm thanh của bài, có thể nghe từng đoạn với công cụ âm thanh.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Hẹn giờ để tắt bài nghe.

- Hiển thị dịch từng câu với nội dung gốc

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Dịch từng câu khi chọn câu đó.

- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển của chúng tôi.

- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Hiển thị các thành ngữ thông dụng ở dưới màn hình chính.

- Khi máy của chúng ta gần hết dung lượng bộ nhớ trong, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta sử dụng Online nhằm giải phóng bộ.

【免費教育App】Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat-APP點子

- Thảo luận với người dùng khác.

- Mua ứng dụng để xóa quảng cáo.

Những người làm ứng dụng muốn có một lời với tất cả các bạn học ngoại ngữ. "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Từ Khóa: bai hat tieng anh, bài hát tiếng anh, học tiếng anh qua bài hát, hoc tieng anh qua bai hat.

免費玩Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat APP玩免費

免費玩Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat App

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat APP LOGO

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat LOGO-APP點子

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat APP QRCode

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.3
App下載
免費
2014-01-112015-03-18