Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

Chương trình cho phép các bạn học tiếng Trung Quốc qua bài hát.

Các chức năng chính của chương trình bao gồm:

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

-Tìm kiếm bài hát theo tên.

- Xem nội dung dịch của bài hát song ngữ, có cả phiên âm.

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

- Tải âm thanh về nghe offline.

- Hẹn giờ tắt nghe nhạc.

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

- Dịch với từ điển.

- Ôn tập từ mới.

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

- Thảo luận với những người cùng học.

Chú ý: Phần mềm có đặt quảng cáo Airpush. Nên khi cài đặt nếu máy có phần mềm diệt virus thì có cảnh báo là có quảng cáo chứ không phải virus. Các bạn thông cảm.

Để không hiển thị quảng cáo các bạn có thể mua ứng dụng. Sử dụng các thẻ cào điện thoại của Viettel, Mobifone, Vinaphone để mua.

Từ khóa:

【免費教育App】Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat-APP點子

Bài hát tiếng trung quốc, bai hat tieng trung, tiếng trung, tieng trung quoc, tiếng trung quốc .

免費玩Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat APP玩免費

免費玩Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat App

Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat APP LOGO

Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat LOGO-APP點子

Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat APP QRCode

Hoc Tieng Trung Qua Bai Hat QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-21
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.2
App下載
免費
2014-01-112015-01-14