IGMG

【免費生活App】IGMG-APP點子

Die App der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) soll Muslime dabei unterstützen, ihren religiösen Pflichten einfacher nachzukommen und ihr soziales und kulturelles Leben vielseitiger zu gestalten.

Die IGMG App ist zweisprachig (türkisch, deutsch) und bietet folgende Inhalte:

• Koran (arabischer Text und Übersetzung)

• Gebetszeiten für alle im „Hicret Takvimi“ aufgeführten Städte

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Suche der nächstgelegenen IGMG-Moschee

• Kompass zur Bestimmung der Gebetsrichtung

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Gebetsruf

• Erinnerungsfunktion für Gebetszeiten sowie religiöse Tage und Nächte

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Zakat-Rechner

• Evrâd (tägliche Bittgebete; nur arabisch/türkisch)

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Informationen, Freitagspredigten und YouTube-Videos der IGMG

• Zugang zu IGMG Publikationen, darunter die Verbandszeitung „Camia“, eine Hadithsammlung und Ramadan-Bücher (nur türkisch) sowie die Möglichkeit, die Bibliothek mit eigenen Büchern zu erweitern

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Termine und Informationen über anstehende Veranstaltungen in Umkreis des Nutzers

• Personalisierung der Gebetszeiten und Veranstaltungen auf den Wohnort des Nutzers; Anpassung der Nachrichten

Gefällt Ihnen die IGMG App? Dann bewerten Sie sie und empfehlen Sie die App Ihren Freunden.

Ihre Vorschläge und Kritik können Sie an app@igmg.org schreiben.

v 1.2.2

【免費生活App】IGMG-APP點子

- Optimierung des Akkuverbrauchs

- Möglichkeit die Startseite offline zu benutzen

【免費生活App】IGMG-APP點子

- Verbesserungen im Abschnitt Koran

- Verbesserungen im Abschnitt Kalender

【免費生活App】IGMG-APP點子

- Neue Funktionen im Abschnitt Moscheen

---------------------------

Bu App, Müslümanların dinî vecibelerini daha kolay yerine getirebilmeleri ve sosyal ve kültürel yaşantılarını zenginleştirebilmeleri amacıyla İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından hazırlanmıştır.

IGMG App’te Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilli olarak bulunan özellikler:

• Kur’ân-ı Kerîm (Arapça metin ve meal)

• Hicret Takvimi’nde yer alan bütün şehirlere ait namaz vakitleri ve takvim arkası metinleri

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Avrupa’da bulunduğunuz konumun yakınlarındaki IGMG camilerine erişim

• Kıble yönünü belirleyen pusula

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Ezan okuma fonksiyonu

• Namaz vakitleri, dinî gün ve geceleri hatırlatma fonksiyonu

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Zekât hesaplama fonksiyonu

• Evrâd-ı şerif

【免費生活App】IGMG-APP點子

• IGMG basın açıklamaları, cuma hutbeleri ve YouTube videoları

• IGMG bülteni Camia’ya, hadis kitabı ve Ramazan Risalesi kitapları gibi yayınlara erişim, ayrıca kendi kütüphanenizi oluşturma imkânı

【免費生活App】IGMG-APP點子

• Bölgenizde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri takip etme imkânı

• Kişiselleştirme özelliği ile örneğin kendi şehrinizin namaz vakitleri, seçtiğiniz bölgedeki etkinlikleri veya dilediğiniz haber türlerini görüntüleme imkânı

IGMG App’i beğendiniz mi? Puan veriniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ediniz.

Teklif ve şikâyetlerinizi app@igmg.org adresine gönderebilirsiniz.

v 1.2.2

【免費生活App】IGMG-APP點子

- Bataryada enerji tasarrufu

- Anasayfayı offline kullanım imkânı

- Kur`an bölümünde iyileştirmeler

- Ajanda bölümünde iyileştirmeler

- Camiler bölümünde yeni fonksiyonlar

免費玩IGMG APP玩免費

免費玩IGMG App

IGMG APP LOGO

IGMG LOGO-APP點子

IGMG APP QRCode

IGMG QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-19
未知iOS
App Store
1.2.3
App下載
免費
2014-09-112015-06-03