IT-Forum 2014

【免費教育App】IT-Forum 2014-APP點子

FindITs branschdag arrangeras för åttonde året i rad med syfte att lyfta fram ny teknik & goda exempel inom Industriell IT samt erbjuda en mötesplats som främjar nya kontakter. Dagen riktar sig till dig, som med hjälp av IT, arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom små- och medelstora företag samt processindustri.För dig som vill nyttja dagen extra mycket erbjuder vi en frukost med casepresentationer.Under hela dagen kan du besöka Mötestorget där främst IT-leverantörsföretag presenterar sina verksamheter och produkter.

【免費教育App】IT-Forum 2014-APP點子

【免費教育App】IT-Forum 2014-APP點子

【免費教育App】IT-Forum 2014-APP點子

免費玩IT-Forum 2014 APP玩免費

免費玩IT-Forum 2014 App

IT-Forum 2014 APP LOGO

IT-Forum 2014 LOGO-APP點子

IT-Forum 2014 APP QRCode

IT-Forum 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-10-022015-06-04