Igrice Fudbal 2014

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

Svetski kup Fudbal spada u zarazne igrice koja će okupirati vašu pažnju ovog leta. To je savršena igrica da skrati vreme između vaših omiljenih fudbalskih mečeva Svetskog prvenstva Brazila 2014 ili da vam jednostavno zaokupi pažnju u slobodno vreme.

Pravila igrice su jednostavna ! Ne dozvolite da lopta padne na zemlju ili da je udari munja dok istovremeno prikupljate novčiće sa zastavama zemalja učesnica Svetskog kupa Brazila 2014. Možete da tapnete loptu ili prevlacenjem prstom preko ekrana da je usmerite gde želite . Nagrada za prikupljanje novčića su otključavanje logoa fudbalskih udruženja zemalja učesnika Svetskog kupa i jedna dodatna nagrada. Kada otključate zemlju, tokom igrice, koja je ranije bila domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, otključaćete i specijalnu loptu koja je dizajnirana za to Svetsko prvenstvo u fudbalu i možete igrati glavnu igricu sa tom loptom . Postoji 20 različitih lopti iz Svetskih kupova od 1930 do 2014. Prethodni domaćini su bili Urugvaj, Italija ( dva puta ), Francuska ( dva puta ), Brazil ( ove godine će biti drugi put ), Švajcarska, Švedska, Čile, Engleska, Meksiko ( dva puta ), Nemačka ( dva puta ), Argentina, Španija, SAD, Južna Koreja / Japan i Južna Afrika. Svaki od tih Svetskih kupova u fudbalu je imao jedinstveno dizajniranu loptu za igranje.

Različita podešavanja su sastavni deo igrice. Obratite posebnu pažnju da je najteže podešavanje istovremeno i najzahvalnije, u smislu nagrada, dok postavka "lako" donosi najmanje poena i najmanje nagrađivanja, u smislu akumulacije novčića tokom vremena i otključavanja dodatnih sadržaja . Ne možete da otključate lopte Svetskih kupova na "lakom" podešavanju tokom glavne igrice.

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

Oglasi nisu prisutni tokom glavne igrice !

Dodatni sadržaji koji su deo igrice:

• Uklanjanje oglasa

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

• Momentalno otključavanje svih lopti Svetkih kupova od 1930 do 2014 za igru

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

• Dodatno podešavanje koje vam omogućava da slušate svoju muziku u toku glavne igrice

Dodatni sadržaj se otključava pomoću "kredita" koji se jednostavno mogu kupiti iz same igrice. Krediti se mogu koristiti i u ostalim aplikacijama u ponudi, nezavisno od toga u kojoj aplikaciji se kupe.

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

【免費街機App】Igrice Fudbal 2014-APP點子

免費玩Igrice Fudbal 2014 APP玩免費

免費玩Igrice Fudbal 2014 App

Igrice Fudbal 2014 APP LOGO

Igrice Fudbal 2014 LOGO-APP點子

Igrice Fudbal 2014 APP QRCode

Igrice Fudbal 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.11
App下載
免費
1970-01-012015-04-20