InforMATUR 2015

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

Mobilny Informator dla Maturzystów INFORMATUR to pierwszy na polskim rynku tego typu produkt, który zawiera w sobie pełny pakiet informacji umożliwiających Maturzystom dokonanie właściwego wyboru uczelni i studiów – kompletną bazę kierunków, wszystkich polskich uczelni i prowadzonych przez nie w nadchodzącym roku akademickim (2015/2016) studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, wraz z obowiązującymi zasadami przyjęć. Całość uzupełniona jest o zestaw artykułów poradniczych podzielony na trzy działy: „Zdać maturę”, „Wybrać dobre studia” i „Przeżyć pierwszy rok”.

Drobne poprawki

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

【免費教育App】InforMATUR 2015-APP點子

免費玩InforMATUR 2015 APP玩免費

免費玩InforMATUR 2015 App

InforMATUR 2015 APP LOGO

InforMATUR 2015 LOGO-APP點子

InforMATUR 2015 APP QRCode

InforMATUR 2015 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-08-282014-10-04
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-08-282014-10-04
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-08-282014-09-21
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-08-282014-10-04