Instytut Informatyki

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

Instytut Informatyki mieści się w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń i doskonale komponuje się z innymi budynkami uniwersyteckimi stanowiącymi campus akademicki w Sosnowcu. W budynku dostępny jest bezprzewodowy Internet, bezpłatny dla wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz punkty dostępowe dla osób chcących skorzystać z komputerów Instytutu. Nowoczesny projekt budynku oraz specjalnie dostosowane sale umożliwiają podjęcie studiów przez osoby niepełnosprawne.

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

Studenci Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego biorą czynny udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, uczestniczą w zawodach prowadzonych przez Uniwersytet Ernst&Young oraz corocznie organizują Konferencję Młodych Informatyków oraz IT Academic Day przy współpracy z firmą MICROSOFT.

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

Kierunek Informatyka posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancję studiowania w najlepszych warunkach, w nowocześnie wyposażonych salach laboratoryjnych przy współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Ponadto wszyscy studenci mają dostęp do oprogramowania za pośrednictwem MSDN (Microsoft Developer Network), a najlepsi z nich mogą skorzystać z wymiany studenckiej w ramach programu Lifelong Learning Programme -- LLP/Erasmus.

【免費教育App】Instytut Informatyki-APP點子

免費玩Instytut Informatyki APP玩免費

免費玩Instytut Informatyki App

Instytut Informatyki APP LOGO

Instytut Informatyki LOGO-APP點子

Instytut Informatyki APP QRCode

Instytut Informatyki QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-12-272014-10-02