Joan Carles Batanés

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

Us presento aquesta nova App.

Com ja sabeu em presento com a cap de llista a les eleccions municipals per GENT fent POBLE.

Crec en la comunicació contínua de les persones, en el camp professional i també en el personal, i considero les relacions humanes com un do que cal portar a la màxima expressió, per això estrenem aquesta nova App que ens permetrà un contacte més continuat i còmode.

Espero que us agradi

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

【免費商業App】Joan Carles Batanés-APP點子

免費玩Joan Carles Batanés APP玩免費

免費玩Joan Carles Batanés App

Joan Carles Batanés APP LOGO

Joan Carles Batanés LOGO-APP點子

Joan Carles Batanés APP QRCode

Joan Carles Batanés QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-13