KBÜ Not Hesaplama

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

Karabük Üniversite Not Hesaplama Uygulaması. Kbu Not Hesaplama. Kbü

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

Karabük Üniversitesinin vize ve final etkileri, üniversitenin kabul ettiği aşağıdaki standartlara göre düzenlenmiştir.

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

Vize notu etkisi : %40

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

Final notu etkisi : %60

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

Vize notunuza göre geçme olasılıklarınız harf olarak gösterir.

İstek öneri ve görüşleriniz için : arslanaybars@gmail.com

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

【免費教育App】KBÜ Not Hesaplama-APP點子

免費玩KBÜ Not Hesaplama APP玩免費

免費玩KBÜ Not Hesaplama App

KBÜ Not Hesaplama APP LOGO

KBÜ Not Hesaplama LOGO-APP點子

KBÜ Not Hesaplama APP QRCode

KBÜ Not Hesaplama QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24