KFEEU

【免費個人化App】KFEEU-APP點子

Bezpłatna aplikacja mobilna KFEEU, stanowiąca podręczny przewodnik uczestnika Klinicznego Forum Ekspertów Europy Środkowo-Wschodniej w Serocku. Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu. Pozwala m.in. na bieżącą aktualizację programu i ułożenie swojej indywidualnej agendy.

【免費個人化App】KFEEU-APP點子

【免費個人化App】KFEEU-APP點子

【免費個人化App】KFEEU-APP點子

免費玩KFEEU APP玩免費

免費玩KFEEU App

KFEEU APP LOGO

KFEEU LOGO-APP點子

KFEEU APP QRCode

KFEEU QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.9
App下載
免費
2014-08-272014-10-02