KLIMA HSEQ

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

Dette er Klima og Bygg AS sin mobil-app for innrapportering av HMS- og kvalitetsmeldinger (HMSK(HSEQ på engelsk)). Appen er utviklet av Mellora AS.

Klima og Bygg AS er et ungt, engasjert og godt etablert entreprenørselskap som ble startet i 2005.

Siden da har selskapet vokst jevnt og kontrollert, med sterk fokus på implementering av gode rutiner og systemer som sikrer selskapets drift, slik at selskapet er i stand til å være en sentral aktør i et konkurranseutsatt marked.

Klima og Bygg AS er i 2013 over 40 ansatte og omsetter for NOK 100 000 000.

Klima og Bygg AS har sentralgodkjenning for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 og for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

【免費商業App】KLIMA HSEQ-APP點子

免費玩KLIMA HSEQ APP玩免費

免費玩KLIMA HSEQ App

KLIMA HSEQ APP LOGO

KLIMA HSEQ LOGO-APP點子

KLIMA HSEQ APP QRCode

KLIMA HSEQ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24