KMKBikes

【免費生活App】KMKBikes-APP點子

Find your nearest KMK Bike rental station around Krakow!This application presents current list of KMK Bike stations with respect to your position. You can quickly localise the nearest bike to rent in a station, monitor number of available bikes and navigate there.Znajdź najbliższą stację rowerową KMK w Krakowie!Ta aplikacja wyświetla listę stacji rowerowych KMK (wypożyczalnia miejskich rowerów) zgodnie z Twoją obecną lokalizacją. Możesz szybko znaleźć najbliższą stację, sprawdzić liczbę dostępnych rowerów oraz otrzymać informację jak tam dotrzeć.

【免費生活App】KMKBikes-APP點子

【免費生活App】KMKBikes-APP點子

【免費生活App】KMKBikes-APP點子

【免費生活App】KMKBikes-APP點子

免費玩KMKBikes APP玩免費

免費玩KMKBikes App

KMKBikes APP LOGO

KMKBikes LOGO-APP點子

KMKBikes APP QRCode

KMKBikes QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1.1
App下載
免費
2015-02-202015-06-04