Kalendarzyk kobiety

【免費健康App】Kalendarzyk kobiety-APP點子

Aplikacja została stworzona dla kobiet kontrolujących swój cykl miesięczny. Wybierając dzień z kalendarza można wpisac dobowy pomiar temperatury, który jednocześnie umożliwia określenie czasu owulacji. Dodatkowo można także zaznaczyć obecność miesiączki. Aplikacja umożliwia również wygenerowanie raportu z zakresu podanych dat.

【免費健康App】Kalendarzyk kobiety-APP點子

【免費健康App】Kalendarzyk kobiety-APP點子

【免費健康App】Kalendarzyk kobiety-APP點子

免費玩Kalendarzyk kobiety APP玩免費

免費玩Kalendarzyk kobiety App

Kalendarzyk kobiety APP LOGO

Kalendarzyk kobiety LOGO-APP點子

Kalendarzyk kobiety APP QRCode

Kalendarzyk kobiety QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費
2011-12-082014-10-03