Kalmar MobiTime

【免費旅遊App】Kalmar MobiTime-APP點子

App med buss- och tågtider samt köp av resa i Kalmar län.I appen finns- Tidtabeller- Hållplatsinformation- Reseplanerare- Köp mobilbiljett- Byt regionAppen påminner dig om när giltighetstiden håller på att gå ut och tidtabellen uppdateras automatiskt.Hållplatsinformationen ger dig en samlad bild av alla avgående bussar från en hållplats samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resan mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.Mobilbiljetter för resa med buss och tåg kan köpas direkt i reseplaneraren.Kalmar Länstrafik tillhandahåller trafikinformation också när du reser utanför Kalmar län: Använd funktionen "Byt region" så får du tillgång till reseinformation i övriga delar av Sverige.

【免費旅遊App】Kalmar MobiTime-APP點子

【免費旅遊App】Kalmar MobiTime-APP點子

【免費旅遊App】Kalmar MobiTime-APP點子

【免費旅遊App】Kalmar MobiTime-APP點子

免費玩Kalmar MobiTime APP玩免費

免費玩Kalmar MobiTime App

Kalmar MobiTime APP LOGO

Kalmar MobiTime LOGO-APP點子

Kalmar MobiTime APP QRCode

Kalmar MobiTime QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
3.8.13
App下載
免費
2014-03-012015-06-03