Keigoed MKB

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

Innovatie en Drenthe. Dat gaat goed samen! Daarom hebben de KVK, Syntens en de NOM een actieprogramma samen de KEI Goed MKB App laten ontwikkelen.

Met de KEI goed MKB app tonen wij alle innovatieve en bijzondere bedrijven uit onze mooie provincie Drenthe. Zo kunt u bedrijven vinden met de volgende thema's: Biobased Economy, Energie, Sensorsysteemtechnology, Healty Ageing, Agro Food en Vrijetijdseconomie.

Per bedrijf wordt uitgelegd wat het doet en waar het bedrijf te vinden is. Naast alle innovatieve bedrijven kunt u ook de belangrijke business activieiten vinden en innovatieve bedrijven tippen.

Download snel de app en bekijk hoe innovatief het mooie Drenthe is.

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

【免費商業App】Keigoed MKB-APP點子

免費玩Keigoed MKB APP玩免費

免費玩Keigoed MKB App

Keigoed MKB APP LOGO

Keigoed MKB LOGO-APP點子

Keigoed MKB APP QRCode

Keigoed MKB QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2013-09-162015-06-04