Kho truyện

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

Chào mừng bạn đến với kho truyện bất tận.

Với ứng dụng này bạn có thể tận hưởng các truyện hay với nhiều thể loại khác nhau:

- Truyện trinh thám:mật mã tây tạng, mật mã của người đã khuất....

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

- Truyện tiên hiệp: tru tiên, phàm nhân tu tiên, Bàng long

- Truyện hài

- Truyện ngắn tình yêu

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

- Truyện tuổi học trò

.........

Chức năng hỗ trợ:

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

- Download truyện

- Đọc online và offline

- Thay đổi kích cỡ chử

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

- Thay đổi chế độ đọc: Ban đêm, ban ngày và đặc biệt

- Tìm truyện trên các website.

- Check các truyện mới của các site

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

- Tăng volume, giảm volume để di chuyển tới màn hình tiếp theo khi đọc truyện.

Vì kho truyện rất lớn nên các bạn chịu khó load online trong lần đọc đầu tiên.

Chúc các bạn đọc truyện vui

【免費書籍App】Kho truyện-APP點子

免費玩Kho truyện APP玩免費

免費玩Kho truyện App

Kho truyện APP LOGO

Kho truyện LOGO-APP點子

Kho truyện APP QRCode

Kho truyện QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.0
App下載
免費
1970-01-012015-02-09
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.5
App下載
免費
2014-08-212015-03-19