Kongevegen over Filefjell

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

Den 11 mil lange vandreruta Kongevegen over Filefjell tek deg gjennom nokre av dei vakraste landskapa i Noreg. Frå innlandsbygdene i Valdres via høgfjellet på Filefjell og ned til det tronge og dramatiske fjordlandskapet inst i Sognefjorden. Ei reise mellom landsdelane med den historiske Kongevegen som ein gjennomgåande raud tråd.

Mobilapplikasjonen skal ta deg heile vegen over Filefjell frå Lærdal til Vang. Den skal og hjelpe deg å finne fram til dei finaste opplevingane undervegs og inspirere til å vitje plassar og opplevingar du ikkje visste om frå før.

God vandring!

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

【免費旅遊App】Kongevegen over Filefjell-APP點子

免費玩Kongevegen over Filefjell APP玩免費

免費玩Kongevegen over Filefjell App

Kongevegen over Filefjell APP LOGO

Kongevegen over Filefjell LOGO-APP點子

Kongevegen over Filefjell APP QRCode

Kongevegen over Filefjell QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.4.19
App下載
免費
1970-01-012015-04-21