Kupony Rabatowe

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

Aplikacja zawiera aktualne kupony rabatowe do wykorzystania w McDonald's, KFC, Burger King, Subway, North Fish, Pizza Dominium. Kupon należy okazać przy zakupie.

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga dostępu do internetu!

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

Możesz przypiąć swój ulubiony lokal na ekran startowy, wystarczy przytrzymać palcem wybraną firmę.

Przy każdym starcie aplikacja sprawdza czy są dostępne nowe kupony. Jednak do używania kuponów nie jest wymagany dostęp do internetu.

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

v.1.0.1.7:

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

- usprawniono aktualizację

v.1.0.1.6:

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

- usprawniono wyświetlanie kuponów

v.1.0.1.5:

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

- dodano sprawdzanie aktualizacji kuponów przy starcie aplikacji

v.1.0.1.4:

【免費生活App】Kupony Rabatowe-APP點子

- dodano baner reklamowy

- zaktualizowano kupony do North Fish

- dodano kafelek w stylu "modern UI"

- dodano wartości odżywcze produktów

免費玩Kupony Rabatowe APP玩免費

免費玩Kupony Rabatowe App

Kupony Rabatowe APP LOGO

Kupony Rabatowe LOGO-APP點子

Kupony Rabatowe APP QRCode

Kupony Rabatowe QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.1.7
App下載
免費
2014-01-072014-09-29