Kurs Niemieckiego Free

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

Ten program jest najprostszą metodą nauki języka niemieckiego. Zawiera kilkaset najważniejszych słów niemieckich podzielonych na 18 kategorii. W aplikacji znajdują się dwa tryby nauki, oraz dwa tryby testów, aby każdy mógł wybrać najlepszą dla siebie metodę. Dzięki temu kursowi możesz się uczyć języka wszędzie: w parku, autobusie lub tramwaju. Dodatkowo możesz go używać jako rozmówek podczas podróży po Niemczech, Austrii czy Szwajcarii.

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

Nie stać cię na Goethego? Skorzystaj z tej aplikacji a Niemcy jutro będą twoje!

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

【免費旅遊App】Kurs Niemieckiego Free-APP點子

免費玩Kurs Niemieckiego Free APP玩免費

免費玩Kurs Niemieckiego Free App

Kurs Niemieckiego Free APP LOGO

Kurs Niemieckiego Free LOGO-APP點子

Kurs Niemieckiego Free APP QRCode

Kurs Niemieckiego Free QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.5.2.0
App下載
免費
2014-05-102014-10-03
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.5.2.0
App下載
免費
2014-05-102014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.5.2.0
App下載
免費
2014-05-102014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.5.2.0
App下載
免費
2014-05-102014-10-03