LCHF Guiden

【免費健康App】LCHF Guiden-APP點子

LCHF (LowCarbHighFat) är ett samlingsnamn för olika varianter av lågkolhydratdieter. Förespråkare för LCHF-dieter rekommenderar att man skall avstå från (eller äta minsta möjliga mängd) av kolhydratrika livsmedel som potatis, ris med mera.

I applikationen kan du snabbt hitta information om olika livsmedel. Förutom generella riktlinjer kan du även söka i

【免費健康App】LCHF Guiden-APP點子

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och få information om olika livsmedels sammansättningar. För varje livsmedel

visas en indikator som indikerar kolhydratnivån med grön/gul/röd markering beroende på hur "LCHF-mässigt" livsmedlet är. Det finns även möjlighet att låta programmet beräkna Skaldemans fettkvot.

Med version 1.2.0 går det även att bidra till innehållet i databasen. De livsmedel du lägger till delas ut till övriga användare, och du får ta del av andras uppdateringar. För att säkerställa en hög kvalité granskas alla bidrag innan de läggs till. Det går även att scanna en EAN-kod i samband med att man lägger till en vara.

------

Har du idéer, erfarenheter eller andra synpunkter på applikationens innehåll, tveka inte att höra av dig via epost.

免費玩LCHF Guiden APP玩免費

免費玩LCHF Guiden App

LCHF Guiden APP LOGO

LCHF Guiden LOGO-APP點子

LCHF Guiden APP QRCode

LCHF Guiden QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.6.0-RELEASE
App下載
SEK$20.0
1970-01-012015-03-11