Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh

【免費娛樂App】Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh-APP點子

Lâu chủ vô tình

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn tình cổ đại

Thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một giấc mộng, rời xa giang hồ, sánh vai tri kỉ, ngao du tứ hải, bên nhau đến lúc bạc đầu, cùng ngắm trời mọc trời lặn, hoa nở hoa tàn, triều cạn triều dâng. Đáng tiếc… trong lòng chàng có quá nhiều thứ nặng hơn cảm tình.

Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại;

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh.

【免費娛樂App】Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh-APP點子

Một vị đại hiệp người người trong bạch đạo kính ngưỡng,

Một nữ ma đầu người người trong hắc đạo sợ run,

Là người không nên gặp, không nên đến gần,

Trò chơi này, liệu cuối cùng ai là người động lòng trước?

Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ.

Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.

【免費娛樂App】Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh-APP點子

Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép?

Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được bao nhiêu?

免費玩Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh APP玩免費

免費玩Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh App

Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh APP LOGO

Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh LOGO-APP點子

Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh APP QRCode

Lau Chu Vo Tinh - Ngon Tinh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14