Leki Ref. (01-09-2013)

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

Jedyna na rynku aplikacja zawierająca pełną bazę leków refundowanych - wszystkie informacje dla grup A1, A1a, A2, A3, B i C. - (wg stanu na 1 września 2013) wraz z Charakterystykami Produktów Leczniczych (ChPL p. 4.1) leków refundowanych, a także wskazaniami pozarejestracyjnymi

Jako jedyna na rynku posiada funkcję dodawania leków do zakładki "Ulubione". Dzięki tej funkcji możemy wybrane leki zapamiętać w jednym miejscu i mieć do nich szybki dostęp bez konieczności wyszukiwania za każdym razem.

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

【免費健康App】Leki Ref. (01-09-2013)-APP點子

免費玩Leki Ref. (01-09-2013) APP玩免費

免費玩Leki Ref. (01-09-2013) App

Leki Ref. (01-09-2013) APP LOGO

Leki Ref. (01-09-2013) LOGO-APP點子

Leki Ref. (01-09-2013) APP QRCode

Leki Ref. (01-09-2013) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
NT$45.00
2013-10-242014-10-02