Leki refundowane

【免費醫療App】Leki refundowane-APP點子

'Leki refundowane' umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie leków refundowanych przez NFZ na podstawie najnowszej listy leków opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Prezentowane są takie szczegóły jak wskazanie do stosowania, cena detaliczna, poziom odpłatności, rodzaj opakowania i inne. Istnieje również możliwość wysłania tych informacji na dowolny adres e-mail.

【免費醫療App】Leki refundowane-APP點子

【免費醫療App】Leki refundowane-APP點子

免費玩Leki refundowane APP玩免費

免費玩Leki refundowane App

Leki refundowane APP LOGO

Leki refundowane LOGO-APP點子

Leki refundowane APP QRCode

Leki refundowane QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
USD$2.0
1970-01-012015-03-11