Lich Van Nien 2015 Lich Van Su

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

Phần mềm Lịch Vạn Niên 2015 - Lich Am Duong 2015 không thể thiếu cho chiếc điện thoại của bạn. Một người bạn đồng hành tin cậy cho cả năm may mắn và thành công!

Lịch Vạn Niên 2015 có nhiều tiện ích như xem thông tin ngày, giờ hoàng đạo, ngày tốt xấu, hướng xuất hành, tuổi xung...

Các Tính Năng Nổi Bật:

* Xem Tu vi 12 cung hoang dao (horoscope) hàng ngày

* Xem mật ngữ 12 chòm sao hàng ngày

* Giao diện đẹp với bộ hình nền dân gian độc đáo

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

* Chia sẻ danh ngôn lên facebook

* Lịch Ngày

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

- Xem lịch âm, dương

- Xem can, chi của ngày, tháng, năm

- Xem giờ hoàng đạo trong ngày

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

- Xem tuổi xung, tiết khí, hướng xuất hành trong ngày

- Xem thông tin về ngày Tam nương, nguyệt kỵ, tứ tuyệt...

* Lịch Tháng

- Xem ngày âm, dương theo Lịch Tháng

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

- Xem giờ hoàng đạo trong ngày

- Xem ngày hoàng đạo, hắc đạo trong tháng

* Đổi Ngày Âm - Dương

* Xem Sao trong Năm

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

* Bói toán vui, xem tuổi, cung

* Quản lý sự kiện, đặt lịch nhắc các sự kiện quan trọng

* Hỗ trợ Widget Am Lich, Lich Am trên màn hình Home

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

* Lich Viet 2015

* Lịch Vạn Sự

【免費生活App】Lich Van Nien 2015 Lich Van Su-APP點子

免費玩Lich Van Nien 2015 Lich Van Su APP玩免費

免費玩Lich Van Nien 2015 Lich Van Su App

Lich Van Nien 2015 Lich Van Su APP LOGO

Lich Van Nien 2015 Lich Van Su LOGO-APP點子

Lich Van Nien 2015 Lich Van Su APP QRCode

Lich Van Nien 2015 Lich Van Su QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.9.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-21