Livsmedelsdatabasen

【免費健康App】Livsmedelsdatabasen-APP點子

Livsmedelsdatabasen is an application that allows you to search for food and groceries and see the nutritional composition, such as energy, fat, salt, sugar, vitamins and metals. Search amongs 2.000 different items. The data is based on the Swedish National Food Administration Food Database.

Note: All contents and data of this applications is in Swedish.

[Swedish Description]

Livsmedelsdatabasen hjälper dig att söka upp ett livsmedel och se dess innehåll. Se information såsom energi, fetter, salter, socker, vitaminer och metaller. Sök bland över 2.000 olika livsmedel.

Informationen baserar sig på Livsmedelsverkets data.

[Uppdateringar - 1.4]

- Uppdaterad med senaste datan från Livsmedelsverket (2012-01-26)

【免費健康App】Livsmedelsdatabasen-APP點子

- Innehåller annonser

[Uppdateringar - 1.3]

- Funktion för filtrering av livsmedel ***Ny***

[Uppdateringar - 1.2]

- Mango FTW!

[Uppdateringar - 1.1]

【免費健康App】Livsmedelsdatabasen-APP點子

- bättre sök

- highlight av lågt respektive högt energiinnehåll

【免費健康App】Livsmedelsdatabasen-APP點子

免費玩Livsmedelsdatabasen APP玩免費

免費玩Livsmedelsdatabasen App

Livsmedelsdatabasen APP LOGO

Livsmedelsdatabasen LOGO-APP點子

Livsmedelsdatabasen APP QRCode

Livsmedelsdatabasen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.4.0.0
App下載
免費
2011-08-292014-10-01