Llibertat.cat no Oficial

【免費新聞App】Llibertat.cat no Oficial-APP點子

La aplicació Llibertat.cat no Oficial es regeix per el la mateixa llicencia del portal Llibertat.cat

【免費新聞App】Llibertat.cat no Oficial-APP點子

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca

【免費新聞App】Llibertat.cat no Oficial-APP點子

ja que es una obra derivada de Llibertat.cat-sense tenir res a veure amb els creadors del portal ,

Aquest projecte neix amb la esperança de fer arribar a mes gent el coneixement del Portal Llibertat.cat i facilitar el coneixement de la informació que no arriba als grans mitjans ,i ajudar cap a la transicio nacional .

ja que es un portal de opinio de l'esquerra independentista .

esperem que us agradi aquest intent de la primera versio , en breu la irem millorant per fer-la mes atractiva

【免費新聞App】Llibertat.cat no Oficial-APP點子

免費玩Llibertat.cat no Oficial APP玩免費

免費玩Llibertat.cat no Oficial App

Llibertat.cat no Oficial APP LOGO

Llibertat.cat no Oficial LOGO-APP點子

Llibertat.cat no Oficial APP QRCode

Llibertat.cat no Oficial QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11