Lollos se Vlerke

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

***Price reduced***

Lollos se Vlerke is an interactive story (in Afrikaans) that follows the journey of how Lollos learnt that his wings are powered by the laughter of children.

*** To our users experiencing sound issues please note:

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

It sometimes happens that the notifications (including games) get muted, while other apps using sound, e.g. Music and Videos still get sound. This can be corrected by switching the Side Switch of the device (just above the volume buttons/switch) and turning the volume up. Also refer to : http://support.apple.com/kb/HT4085.

(If this does not resolve the issue, please send an email to lollos@polymorph.co.za) ***

You can either choose to read by yourself or have Alta & Minki read it.

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

Colourful and fun, true to the Lollos character.

This is a fun and engaging way to learn to read Afrikaans.

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

NB Not suitable for iPhone 3GS or lower.

=======================================

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

Lollos se Vlerke is 'n interaktiewe storie wat die verhaal vertel van hoe Lollos geleer het dat hy kan vlieg as kinders lag.

*** Dit gebeur soms dat party van die applikasies (insluitende speletjies) hul klank verloor, terwyl ander applikasies (bv Musiek en Videos) steeds klank het. Die probleem hou verband met die skakelaar aan die kant van die foon waarmee die gebruiker die klank / skerm rotasie kan verstel. Dit kan gebeur dat die klank afgestel was voor dit knoppie in rotasie mode gestel is, in welke geval die klank nie gaan verander wanneer die volume knoppies gebruik word nie. Dit gaan eers uit rotasie mode gehaal moet word. Vir meer inligting, klik die volgende skakel: http://support.apple.com/kb/HT4085. Indien dit nie die probleem oplos nie, stuur gerus 'n e-pos na lollos@polymorph.co.za. Ons help graag om die probleem uit te sorteer. ***

Jy kan kies om self te lees, of dat Alta & Minki vir jou voorlees.

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

Kleurvol en vol pret, getrou aan die Lollos karakter.

【免費教育App】Lollos se Vlerke-APP點子

免費玩Lollos se Vlerke APP玩免費

免費玩Lollos se Vlerke App

Lollos se Vlerke APP LOGO

Lollos se Vlerke LOGO-APP點子

Lollos se Vlerke APP QRCode

Lollos se Vlerke QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.1.5
App下載
$1.99
2013-02-152014-09-25