Luxmed

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

Robiłeś badania w Luxmedzie? Chcesz szybko poznać wyniki? Luxmed to prosta, bezpłatna aplikacja, dzięki której odbierzesz swoje wyniki medyczne prosto na iPhona. Możesz pobierać wyniki laboratoryjne, cyfrowe zdjęcia RTG, holtera a nawet nagranie USG ciąży. Pobrane dane możesz zapisać, drukować i przesyłać pocztą elektroniczną.Aplikacja obsługuje wyniki badań wykonanych w placówkach Luxmed w:LublinieChełmie Biłgoraju Kraśniku Zamościu Krasnymstawie Nałęczowie Białej PodlaskiejRadzyniu Podlaskim Świdniku Lubartowie Poniatowej Tomaszowie Lubelskim.Szczegółowy wykaz placówek dostępny jest na stronie: http://www.luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/5,35,strona,placowki,punkty-pobranHave you been in Luxmed? Would you like to know your results without PC? Luxmed is a free application which helps you to receive medical results directly on your iPhone. You can get a laboratory assays, digital X-ray images, Holter and ultrasound pregnancy recordings. The downloaded data can be saved, printed or emailed.This application provides only results of studies made in Luxmed in:LublinChełmBiłgorajKraśnikZamośćKrasnystawNałęczówBiała PodlaskaRadzyń PodlaskiŚwidnikLubartówPoniatowaTomaszów Lubelski.A detailed list of our localizations is available on http://www.luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/5,35,strona,placowki,punkty-pobran

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

【免費醫療App】Luxmed-APP點子

免費玩Luxmed APP玩免費

免費玩Luxmed App

Luxmed APP LOGO

Luxmed LOGO-APP點子

Luxmed APP QRCode

Luxmed QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2012-03-222015-06-04