Luyen Nghe Tieng Anh VOA

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

Chương trình luyện nghe tiếng Anh VOA là chương trình giúp các bạn luyện tập kỹ năng nghe tiếng anh hiệu quả, với giọng đọc Mỹ rất hay. VOA là viết tắt của từ Voice Of American.

Chương trình gồm 80 bài, gồm có cả âm thanh, video. Các bài học đã được dịch sang tiếng việt cẩn thận.

Các chức năng chính như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục.

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

- Lưu lịch sử, lưu các bài ưu thích, lưu các bài đã được tải tập tin âm thanh, lưu các bài đã tải video.

- Nghe âm thanh của bài, bạn có thể nghe từng đoạn bằng công cụ trên trình nghe

- Hẹn giờ để tắt bài nghe.

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

- Tải âm thanh về để nghe offline

- Tải video về và nghe ofline. Chức năng này cần có bộ nhớ ngoài hoặc thẻ nhớ.

- Thảo luận cho cả ứng dụng và thảo luận cho từng bài

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

- Hiển thị dịch từng câu với nội dung góc, hoặc dịch theo từng câu khi chọn một câu

- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật

- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch

- Hiển thị các thành ngữ ở màn hình chính, giúp chúng ta học thành ngữ dễ dàng hơn.

- Khi máy của chúng ta gần hết dung lượng bộ nhớ trong, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta sử dụng online nhằm giải phóng bộ nhớ của chương trình.

Chương trình có hiển thị quảng cáo để kiếm doanh thu phát triển, các bạn có thể bỏ quảng cáo bằng cách mua ứng dụng. Sử dụng thẻ cào điện thoại để mua ứng dụng. (Thẻ Viettel, VinaPhone, MobiPhone).

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

Những người làm ứng dụng muốn có một lời với tất cả các bạn học tiếng anh. "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Từ khóa: tieng anh, hoc tieng anh, học tiếng anh hang ngay, tieng anh hang ngay, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, tieng anh giao tiep, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh cho người việt, từ điển tiếng anh, tu dien anh viet, tu dien viet anh

【免費教育App】Luyen Nghe Tieng Anh VOA-APP點子

免費玩Luyen Nghe Tieng Anh VOA APP玩免費

免費玩Luyen Nghe Tieng Anh VOA App

Luyen Nghe Tieng Anh VOA APP LOGO

Luyen Nghe Tieng Anh VOA LOGO-APP點子

Luyen Nghe Tieng Anh VOA APP QRCode

Luyen Nghe Tieng Anh VOA QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-08
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.3
App下載
免費
2014-01-112015-03-18