MKB - Greenhouse

【免費商業App】MKB - Greenhouse-APP點子

Augmented Reality applikation för Greenhouse Augustenborg. En ekologisk höjdare.

Med hjälp av denna app ser du Greenhouse (MKB Fastighets AB hus i Ekostaden Augustenborg) i 3D. För att se byggnaden i appen behöver du rikta telefonen mot en markör. Du kan skriva ut ett papper med en markör från www.mkbfastighet.se/greenhouse eller få en hos MKB, kontakta oss på 040-31 33 13.

【免費商業App】MKB - Greenhouse-APP點子

Rikta telefonen (med appen igång) mot markören för att se byggnaden. Du kan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och sidled för att gå runt byggnaden och se olika sidor av Greenhouse.

Trycker du på öppna planlösning så öppnas ett våningsplan i huset och du kan se planritning av lägenheterna på den våningen.

【免費商業App】MKB - Greenhouse-APP點子

免費玩MKB - Greenhouse APP玩免費

免費玩MKB - Greenhouse App

MKB - Greenhouse APP LOGO

MKB - Greenhouse LOGO-APP點子

MKB - Greenhouse APP QRCode

MKB - Greenhouse QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-20