Macaron:Match 3

【免費休閒App】Macaron:Match 3-APP點子

มาการอง (Macaron) ขนมคุกกี้แสนอร่อย เสน่ที่ดีของมาการอง ต้องมีรูปร่างคล้ายโดมแบนๆ เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นรูปวงกลม ผิวด้านบนเรียบ มัน จากความละเอียดของเมล็ดอัลมอนด์บด ส่วนล่างมีรอยหยักคล้ายลูกไม้ชายกระโปรงที่บางกรอบ เมื่อได้ลิ้มลอง จะได้รับรู้ถึงความนุ่มหนึบ และรสชาติที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างไส้ครีมกานาชกับเนื้อคุกกี้

【免費休閒App】Macaron:Match 3-APP點子

มาเริ่มต้นจับคู่ความอร่อยของมาการอง ที่หลากหลายทั้งสีสันและรสชาติกันง่ายๆ ด้วยสีที่เหมือนกันทั้ง 3 สี ได้เลย

【免費休閒App】Macaron:Match 3-APP點子

免費玩Macaron:Match 3 APP玩免費

免費玩Macaron:Match 3 App

Macaron:Match 3 APP LOGO

Macaron:Match 3 LOGO-APP點子

Macaron:Match 3 APP QRCode

Macaron:Match 3 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09