Mapa Okazji

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

Dzięki aplikacji „Mapa Okazji” możesz korzystać ze zniżek i atrakcyjnych ofert promocyjnych w tysiącach punktów sprzedaży, należących do partnerów ogólnopolskiego programu rabatowego Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe. Opcje dostępne w aplikacji: • mapa, pozwalająca na znalezienie najciekawszych ofert w najbliższej okolicy • wyszukiwanie okazji na podstawie kategorii usług, nazwy punktu, miejscowości, ulicy • opisy i zdjęcia punktów, w których oferowane są rabaty • możliwość generowania kuponów rabatowych • przeglądanie wygenerowanych kuponów • kompas :) Jak skorzystać z rabatu? Zainstaluj aplikację mobilną „Mapa Okazji” na swoim telefonie i zarejestruj się, podając niezbędne dane. Dzięki temu będziesz mógł w każde chwili wyszukiwać oferty wyjątkowe okazje w swojej okolicy. W przypadku niektórych ofert należy wygenerować w aplikacji kupon rabatowy, a w przypadku innych wystarczy zapłacić odpowiednią kartą płatniczą Alior Banku bądź T-Mobile Usługi Bankowe lub nawet tylko okazać kartę podczas dokonywania zakupu. Co odróżnia „Mapę Okazji” od innych programów rabatowych? • Aplikacja mobilna Dzięki niej możesz zaoszczędzić, gdziekolwiek jesteś, a dzięki mapie i zaawansowanym opcjom wyszukiwania, znajdziesz wszystkie interesujące Cię oferty w pobliżu swojej lokalizacji. W ten sposób także na urlopie lub w podróży służbowej możesz korzystać z wyjątkowych okazji, nawet jeśli nie znasz okolicy, w której przebywasz. • Stała dostępność ofert W przeciwieństwie do popularnych serwisów zakupów grupowych, oferty w programie nie są aktualne tylko przez 1 dzień lub tydzień. Część rabatów jest stałą ofertą banku, a z innych można korzystać tak długo, jak długo partnerzy programu będą je oferować. • Różnorodność ofert Nie ograniczamy programu do jednej kategorii produktów i usług. Nie ograniczamy także grona partnerów programu tylko do dużych firm. Każdy partner może zaproponować klientom Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe swoją ofertę na promocyjnych warunkach – zarówno duże sieci, jak i lokalne firmy. • Duża i stale rosnąca liczba partnerów Uczestnicy programu mogą korzystać z rabatów w tysiącach punktów sprzedaży w całej Polsce, również tych należących do renomowanych ogólnopolskich sieci. Chcesz wiedzieć więcej o programie? Wejdź na: https://mapaokazji.alior.pl **** Mapa Okazji is a free application which allows you to use discounts and attractive promotional offers in thousands of retail outlets belonging to the partners nationwide discount program for customer of Alior Bank and T-Mobile Usługi Bankowe.Main features: • map allows you to find the most interesting offers in the nearest destinations • the opportunity to search by category of services, the name, city, street • the names and photos of the points at which they are offered discounts • the ability to generate coupons • Review the generated vouchers • compass :) How to get a discount? Install the mobile application "Mapa Okazji" on your phone and sign up, giving the necessary data. This will help you in every moment offers a unique search deals in your area. Some listings need to generate a coupon application, and any other relevant enough to pay by credit card of Alior Bank and T-Mobile Usługi Bankowe or even just show the card when you make a purchase. What distinguishes the "Mapa Okazji" from other discount programs? • Mobile Application With it you can save wherever you are, and thanks to the map and advanced search options, you'll find all of your deals near your location. In this way, also on vacation or on a business trip you can enjoy the special occasion, even if you do not know the area where you are. • Constant availability of offers Contrary to popular group buying, the program does not offer is valid only for one day or one week. Did you want to know more about the program? Go to: https://mapaokazji.alior.pl

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

【免費生活App】Mapa Okazji-APP點子

免費玩Mapa Okazji APP玩免費

免費玩Mapa Okazji App

Mapa Okazji APP LOGO

Mapa Okazji LOGO-APP點子

Mapa Okazji APP QRCode

Mapa Okazji QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.3
App下載
免費
2013-09-062015-06-03