Mastná Tyč

【免費旅遊App】Mastná Tyč-APP點子

Tuto aplikaci můžete použít k nákupu jízdenek pro linky dopravních podniků různých měst - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem a další.SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů a pro využití této služby je nezbytné mít aktivovanou službu Premium SMS.DO VOZIDLA NASTUPUJTE POUZE S JIŽ PŘIJATOU A PLATNOU SMS JÍZDENKOUREED Design Inc. Aplikace pro cestování, prezentace firem, obchodování, finance, lifestyle a sportApps - travel, presentation, market, finance, lifestyle and sportThis application can be used to purchase tickets for the routes of transport enterprises of different cities - Prague, Brno, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem and more. SMS ticket can be obtained only with the SIM card and the Czech mobile operators for the use of this service it is necessary to have a service Premium SMS. THE VEHICLE ONLY one after already having received A valid SMS ticket REED Design Inc. Applications for travel, business presentations, trade, finance, lifestyle and sport Apps - travel, presentation, market, finance, lifestyle and sport

【免費旅遊App】Mastná Tyč-APP點子

【免費旅遊App】Mastná Tyč-APP點子

【免費旅遊App】Mastná Tyč-APP點子

免費玩Mastná Tyč APP玩免費

免費玩Mastná Tyč App

Mastná Tyč APP LOGO

Mastná Tyč LOGO-APP點子

Mastná Tyč APP QRCode

Mastná Tyč QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-05-052015-06-04