Matemaatika minileksikon

【免費教育App】Matemaatika minileksikon-APP點子

Programm sisaldab põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika õppekavas nõutud materjale. Antud on kõik peamised definitsioonid, mõisted ning kirjeldused. Samuti leiate hulgaliselt näiteid, jooniseid ja lisamaterjale.

Materjalid on jaotatud klasside ja kursuste kaupa kategooriatesse. Lisaks sellele saab vajalikud peatükid kiiresti üles leida otsingufunktsionaalsust kasutades.

Programm on eesti keeles.

tags: kool, gümnaasium, valem, mata, eesti, math, estonia

【免費教育App】Matemaatika minileksikon-APP點子

【免費教育App】Matemaatika minileksikon-APP點子

【免費教育App】Matemaatika minileksikon-APP點子

【免費教育App】Matemaatika minileksikon-APP點子

免費玩Matemaatika minileksikon APP玩免費

免費玩Matemaatika minileksikon App

Matemaatika minileksikon APP LOGO

Matemaatika minileksikon LOGO-APP點子

Matemaatika minileksikon APP QRCode

Matemaatika minileksikon QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-24