Matematika Pro

【免費教育App】Matematika Pro-APP點子

Programėlę sudaro susistemintas pagrindinių matematikos formulių rinkinys.

Formulės pateiktos tokia tvarka ir apimtimi, kuri atitinka aukštosios mokyklos matematikos kursą.

Programėlėje pateiktos pagrindinės elementariosios ir aukštosios matematikos formulės, kurios yra naudotinos:

✓ vidurinių mokyklų moksleivių

【免費教育App】Matematika Pro-APP點子

✓ aukštesniųjų mokyklų ir universitetų studentų

✓ aukštesniųjų mokyklų ir universitetų dėstytojų

✓ ir visų, kas domisi matematika.

Programėlėje galima rasti virš 800 formulių net iš 24 skyrių, pradedant algebra, geometrija, trigonometrija, baigiant formulių rinkiniais iš eilučių, integralų, finansų matematikos pradmenų, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos elementų skyrių.

【免費教育App】Matematika Pro-APP點子

PAGRINDINIAI FUNKCIONALUMAI:

★ Informacija susisteminta į skyrius, kuriuose formulės sugrupuotos pagal paskirtį.

★ Kiekvienas skyrius dar išskaidytas į smulkesnius poskyrius.

★ Kiekvieną pasirinktą formulę galite įtraukti į žymas (favorites).

【免費教育App】Matematika Pro-APP點子

★ Paieškos dėka galite rasti reikiamą formulę ar teoremą - ieškoma ir skyrių pavadinimuose, ir pačių formulių aprašymuose. Paieškos rezultatai bus saugomi tol, kol patys jų neišvalysite.

【免費教育App】Matematika Pro-APP點子

免費玩Matematika Pro APP玩免費

免費玩Matematika Pro App

Matematika Pro APP LOGO

Matematika Pro LOGO-APP點子

Matematika Pro APP QRCode

Matematika Pro QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2012-11-212014-09-25
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2012-11-212015-06-04