Matematika za klince - 1

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

Matematika 1 je mala zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole. Pitanja i odgovori su usklađeni sa programom matematike za prvi razred.

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

Sastoji se od četiri radne sveske, svaka predstavlja jednu tematsku celinu:

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

- geometrijski oblici i figure,

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

- brojevi,

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

- sabiranje i oduzimanje,

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

- problemski zadaci.

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

Dakle, namenjena je deci uzrasta 6-7 godina, ali mogu je koristiti i starija deca ukoliko žele da provere svoje znanje.

【免費教育App】Matematika za klince - 1-APP點子

Ova aplikacija omogućuje deci da na zabavan način, kroz igru, uvežbavaju i ponavljaju pređeno gradivo i izgrađuju osnovne matematičke veštine.

免費玩Matematika za klince - 1 APP玩免費

免費玩Matematika za klince - 1 App

Matematika za klince - 1 APP LOGO

Matematika za klince - 1 LOGO-APP點子

Matematika za klince - 1 APP QRCode

Matematika za klince - 1 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.8
App下載
免費
1970-01-012015-04-24