Matura z Matematyki 2014

【免費教育App】Matura z Matematyki 2014-APP點子

Obowiązkowa Matura z Matematyki to aplikacja zawierająca zestaw pytań testowych przygotowyujących do egzaminu z matematyki w szkołach średnich. Na zestaw skłądają się pytania z ubiegłych lat oraz zupełnie nowe mające podobny charakter i sprawdzające wiedzę z identycznego zakresu.Mamy nadzieję, że nasza aplikacja pomoże w szybkiej powtórce materiału :)

Zestaw zawiera 100 pytań testowych.

【免費教育App】Matura z Matematyki 2014-APP點子

Wersja darmowa zawiera reklamy.

【免費教育App】Matura z Matematyki 2014-APP點子

Aplikacje nie zawiera wirusów.

Podzas pierwszego uruchomienia nalezy wybrać czy mają być zainstalowane dodatkowe komponenty firmy Startapp!

免費玩Matura z Matematyki 2014 APP玩免費

免費玩Matura z Matematyki 2014 App

Matura z Matematyki 2014 APP LOGO

Matura z Matematyki 2014 LOGO-APP點子

Matura z Matematyki 2014 APP QRCode

Matura z Matematyki 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.13
App下載
免費
1970-01-012015-04-24