Mediately Databáze léčiv

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

Mediately Databáze léčiv - Kompletní databáze léčivých přípravků dostupných v České republice, od této chvíle i na Vašem mobilu.

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

Pomocí aplikace můžete prohlížet naši databázi s více než 9000 léky s podrobnými informacemi, které zahrnují:

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

- Základní informace o léku (účinné látky, složení, výrobce, výdej, seznam)

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

- Důležité informace ze souboru SPC (dávkování, indikace, kontraindikace, těhotenství, interakce, zvláštní upozornění, vlív na schopnost, předávkování)

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

- Balení a ceny

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

- ATC klasifikace

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

Aplikace umožňuje rychlý a efektivní přístup k důležitým a klíčovým informacím, kdekoliv a kdykoliv. V databázi můžete vyhledávat podle názvu léku nebo účinné látky. Databáze bude aktualizována měsíčně, takže vždy najdete nejaktuálnější informace.

【免費醫療App】Mediately Databáze léčiv-APP點子

Aplikace pro svůj provoz nevyžaduje datové přípojení s výjimkou stahování pdf souborů a on-line vyhledávání látek.

K rozšíření databaze leciv je vyžadováno 130 MB místa na SD kartě nebo na telefonu.

免費玩Mediately Databáze léčiv APP玩免費

免費玩Mediately Databáze léčiv App

Mediately Databáze léčiv APP LOGO

Mediately Databáze léčiv LOGO-APP點子

Mediately Databáze léčiv APP QRCode

Mediately Databáze léčiv QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.9.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-22
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.1
App下載
免費
2014-08-052015-03-18