MeduCards

【免費教育App】MeduCards-APP點子

MeduCards jest mobilnym systemem do nauki przedmiotów medycznych. Aplikacja mobilna MeduCards dostępna jest za darmo! Pierwsze 48 godzin wykorzystania gotowych treści jest również darmowe - możesz więc śmiało testować nasze rozwiązanie. Po tym czasie konieczny jest zakup licencji za wykorzystanie baz karteczek w zakresie farmakologii i farmacji. W obrębie aplikacji dostępne są treści z następujących przedmiotów: FARMAKOLOGIA:2340 karteczek obejmujących cały zakres farmakologii. Wiedza niezbędna dla studentów kierunków lekarskich, wybrana tak aby ułatwić naukę i powtórki. MeduCards Farmakologia zawiera 7 działów: leki przeciwzakaźne, CSN i leki znieczulające, ObUN i leki przeciwbólowe, leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne, leki stosowane w leczeniu układu krążenia, leki stosowane w leczeniu innych układów oraz w zaburzeniach elektrolitowych, leki stosowane w leczeniu chorób endokrynologicznych i układu krwiotwórczego). FARMACJA:Zestaw zawiera 7 działów, których znajdują się zarówno karteczki (prawie 3400) jak i 568 wzorów chemicznych. Treść podzielona jest na następujące działy: leki przeciwzakaźne, CSN i leki znieczulające, ObUN i leki przeciwbólowe, leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne, leki stosowane w leczeniu układu krążenia, leki stosowane w leczeniu innych układów oraz w zaburzeniach elektrolitowych, leki stosowane w leczeniu chorób endokrynologicznych i układu krwiotwórczego). Umożliwia naukę i powtórki w zakresie chemii leków oraz farmakologii. W każdej z powyższych kategorii materiał zgrupowany jest w działy (dla każdego przedmiotu jest ich po 7). Dodatkowo w obrębie każdego z działów materiał podzielony jest na rozdziały, co ułatwia naukę i zapanowanie nad tak dużą ilością wiedzy.Jak działa aplikacja?1. Aplikacja MeduCards dla systemu iOS dostępna jest za darmo.2. Możesz pobrać tylko wybrane przez siebie działy, całą kategorię lub kilka kategorii.3. Korzystanie z gotowych materiałów przez 48 godzin jest bezpłatne. Po tym czasie konieczne jest uiszczenie opłaty za wybrany zakres treści.4. Każdy użytkownik posiada indywidualne konto. Poza materiałami gotowymi tworzyć możesz swoje własne karteczki oraz notatki.5. Aplikacja działa w dwóch trybach: przeglądania i testów. Możliwe jest przeglądanie i testowanie się z dowolnej partii materiału.Zawartość merytoryczna:W naszym Zespole pracują lekarze i studenci medycyny z różnych części Polski, nasza praca jest zgodna ze standardami AMEE (An International Association For Medical Education). Tworząc treści opieramy się o uznaną literaturę krajową i zagraniczną, w tym o najnowsze publikacje zgodne ze standardami EBM. Dobieramy materiał tak, by wygodnie i szybko można się było zarówno uczyć, jak i powtarzać.Fiszki:Dziś w nauce przedmiotów medycznych możemy i umiemy wykorzystywać nowoczesne technologie – w tym urządzenia mobilne. Między innymi badania Ralfa Schmidmaiera* pokazały, że metoda fleshcards (fiszek) jest skuteczna w nauczaniu przedmiotów takich jak farmakologia.Funkcjonalność (wybrane elementy):- czytelny podział na kategorie (Farmakologia, Farmacja), działy i rozdziały;- prezentacja karteczek w systemie powtórek i testów;- statystyki dla nauki;- aplikacja sama śledzi poprawność odpowiedzi użytkownika i zapamiętuje fiszki nieznane;- wybór fiszek do nauki: ulubione, ostatnio przeglądane, nieznane z testów;- wybór kolejności (np. losowa) oraz ograniczenie liczby fiszek;- możliwość dodawania własnych kart i notatek;- możliwość kontaktu i zgłaszania uwag wprost z aplikacji.Poza aplikacją mobilną Wydawnictwo Interaktywne Medutools przygotowało dla Ciebie także wersję drukowaną.

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

【免費教育App】MeduCards-APP點子

免費玩MeduCards APP玩免費

免費玩MeduCards App

MeduCards APP LOGO

MeduCards LOGO-APP點子

MeduCards APP QRCode

MeduCards QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.1
App下載
免費
2015-04-192015-06-04