Menzy ČVUT

【免費生活App】Menzy ČVUT-APP點子

Oficiální aplikace Menzy ČVUT pro Windows Phone.

Chcete vědět, co je ve které menze ČVUT k jídlu? A jestli je to jídlo dobré?

Přesně k tomu slouží Menzy ČVUT. Můžete rychle procházet mezi jídelními lístky jednotlivých menz, podívat se, do kolika mají otevřeno a zobrazit si jejich pozici na mapě, kdybyste náhodou nevěděli, kde se přesně nachází.

【免費生活App】Menzy ČVUT-APP點子

Jednotlivá jídla můžete hodnotit a předem tak varovat své spolužáky před méně kvalitními pokrmy nebo jim naopak nějaký doporučit. Také se díky svým spolužákům dozvíte, která jídla už jsou vyprodána.

Tato aplikace pracuje s daty z webového serveru Antonína Nováka, který je autorem verze pro Android.

v1.4

- Provázanost s aplikací Koseek

【免費生活App】Menzy ČVUT-APP點子

v1.3

- Přidána možnost připnout restauraci jako dlaždici na hlavní obrazovku

v1.2

- oprava drobné chyby

【免費生活App】Menzy ČVUT-APP點子

v1.1

- výměna panáčka na mapě

- v nastavení možnost nezobrazovat vyprodaná jídla

【免費生活App】Menzy ČVUT-APP點子

免費玩Menzy ČVUT APP玩免費

免費玩Menzy ČVUT App

Menzy ČVUT APP LOGO

Menzy ČVUT LOGO-APP點子

Menzy ČVUT APP QRCode

Menzy ČVUT QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.4.0.0
App下載
免費
2012-03-032014-10-03