Mestreechter Taol

【免費書籍App】Mestreechter Taol-APP點子

"Dictionair vaan de Mestreechter Taol"Een compleet vernieuwde dictionaire inclusief vervoegingen, verbuigingen, grammatica en etymologie. Daaraan toegevoegd een paar duizend spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Dat is de basis van deze app.Daarbij zijn zo'n 2500 woorden ook van etymologische informatie voorzien.Naast deze uitgebreide dictionaire wordt er ook uitleg gegeven over 't Mestreechs. De app is daardoor één groot naslagwerk geworden.

【免費書籍App】Mestreechter Taol-APP點子

【免費書籍App】Mestreechter Taol-APP點子

【免費書籍App】Mestreechter Taol-APP點子

免費玩Mestreechter Taol APP玩免費

免費玩Mestreechter Taol App

Mestreechter Taol APP LOGO

Mestreechter Taol LOGO-APP點子

Mestreechter Taol APP QRCode

Mestreechter Taol QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.0
App下載
免費
2014-11-172015-06-04