MijnGym

【免費教育App】MijnGym-APP點子

De iPad heeft zijn intrede in het bewegingsonderwijs al enige tijd geleden gemaakt. Een van de vele mogelijkheden is dat leerlingen met behulp van digitale instructievideo’s gemakkelijk zelf kunnen kiezen welke oefeningen ze doen of hoe lang ze een bepaalde oefening uitvoeren. Om de vruchten te kunnen plukken van deze wijze van instrueren, is effectieve begeleiding noodzakelijk.De app MijnGym maakt het vormgeven van een zelfgestuurd leerproces mogelijk. De bijbehorende website presenteert het onderliggende onderzoek naar het toepassen van autonomie in het bewegingsonderwijs. Ook worden ideeën over het begeleiden van leerlingen met behulp van deze app gedeeld.

【免費教育App】MijnGym-APP點子

免費玩MijnGym APP玩免費

免費玩MijnGym App

MijnGym APP LOGO

MijnGym LOGO-APP點子

MijnGym APP QRCode

MijnGym QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2015-03-262015-06-04