Mimeleon

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

Mimeleon er et nytt og spennende spill hvor man mimer, synger eller forklarer ord. Flere hundre kjendiser, artister og dyr er med. Du kan selv velge kategoriene du ønsker å ha med. Det finnes to typer modus; vanlig og lag. Vanlig er hvor én og én mimer, synger eller forklarer, mens med lagmodus vil du gjøre det som lag. Dette er perfekt for en helaftens aktivitet med familie eller venner. Siden det er bilder til alle ordene, er det mulig for barn å forstå.

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

【免費拼字App】Mimeleon-APP點子

免費玩Mimeleon APP玩免費

免費玩Mimeleon App

Mimeleon APP LOGO

Mimeleon LOGO-APP點子

Mimeleon APP QRCode

Mimeleon QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-18